Stovykla 2011-2012

Vietos veiklos grupė „Nemunas“ (Lietuva) su Vietos veiklos grupe „Tygiel Doliny Bugu“ (Lenkija) vykdo projektą „Jaunimas – galimybė mūsų regionų tradicijų išsaugojimui (MSNZTNR)“.

Šiuo projektu siekiama aktyviam kaimo jaunimui suteikti sąlygas praleisti turiningai laisvalaikį, susipažinti su Jurbarko ir Lenkijos partnerių regionų tradicijomis, amatais, užmegzti ryšius su kitos šalies jaunimu, mokytis vieniems iš kitų ir dalintis patirtimi, kurią būtų galima pritaikyti savo veikloje. Taip tikimasi suteikti prasmę jaunimo veiklai gimtame krašte. Stovyklos vadovai iš gretimų šalių bendrautų tarpusavyje, keistųsi patirtimi kaip sudominti jaunimą ir puoselėti jų patriotinius jausmus savo kraštui, kad jis pasiliktų kaime. Vėliau stovyklų vadovai galėtų įgytą patirtį pritaikyti darbe su jaunimu, suaktyvėtų kaimo plėtros procesai. 

2011 m. vasarą Jurbarko rajone bus organizuojama 7 dienų teminė stovykla, kurioje jaunimas susipažins su Lietuvos tradiciniais amatais (audimu, siuvimu, keramika, kalvyste, medžio drožyba ir pan.). Stovykloje jaunuoliai bus suskirstyti į 5 grupes ir mokysis gaminti tradicinius gaminius, susipažins su įvairiomis amatų technologijomis, dalinsis įspūdžiais ir išmoktais dalykais. Stovyklos pabaigoje bus surengs dirbinių paroda. Be to, jaunimas dalyvaus įvairiose bendrose sporto varžybose, žaidimuose, rengs pristatymus apie savo šalies kultūrą ir papročius. Stovykloje dalyvaus 80 jaunuolių nuo 14 iki 29 metų (40 iš Jurbarko rajono ir 40 išVVG „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijos) ir 11 suaugusių vadovų (6 iš Jurbarko rajono ir 5 iš Vietos veiklos grupės „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijos).

2012 m. vasarą Vietos veiklos grupės „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje busorganizuojama 7 dienų teminė stovykla, kurioje jaunimas susipažins su Vietos veiklos grupės „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijos tradicijomis ir istorija (pynimu iš vytelių, tradicine virtuve, archeologija, turizmu, žolininkyste ir pan.). Be to, jaunimas dalyvaus įvairiose bendrose sporto varžybose, žaidimuose, rengs pristatymus apie savo šalies kultūrą ir papročius. Stovykloje dalyvaus 80 jaunuolių nuo 14 iki 29 metų (40 iš Jurbarko rajono ir 40 iš VVG „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijos) ir 10 suaugusių vadovų (5 iš Jurbarko rajono ir 5 iš VVG „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijos).

Pasibaigus stovykloms, 2012 metų rugpjūčio mėn. VVG „Tygiel Doliny Bugu“ teritorijoje vyks tradicinis vietos renginys, kuriame atstovai iš abiejų VVG pristatys projektą ir stovyklų dalyvių per užsiėmimus atliktus darbus.

Bus sukurta projekto internetinė svetainė, kurioje bus talpinama visa reikiama informacija, susijusi su projekto įgyvendinimu, fotografijos ir filmuota medžiaga iš stovyklų. Bus išleistas leidinys apie stovyklas ir jų metu sukurtus darbus.

Laukiami projekto įgyvendinimo rezultatai naudos gavėjams ir teritorijoms, kuriose šis projektas įgyvendinamas:

  • Suorganizuotos 2 jaunimo teminės stovyklos Lietuvoje ir Lenkijoje;
  • Stovyklose dalyvaus 160 jaunuolių iš Lietuvos ir Lenkijos;
  • Teminių užsiėmimų apimtis 200 val. (po 100 val. kiekvienoje šalyje);
  • Sukurta projekto interneto svetainė;
  • Išleistas 400 egz. leidinys dviem kalbom (lietuvių ir lenkų).