Stovykla 2013-2014

Tarptautinis bendradarbiavimo projektas „Gražesnis kaimas VVG „Nemunas“ ir VVG „Tygiel Doliny Bugu“ regionuose (PWRNIDB)“ (projekto Nr. 4TT-KT-12-1-0004), kuriam finansavimas skirtas iš Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. 

Projekto koordinatorius: Vietos veiklos grupė „Tygiel Doliny Bugu“ (Lenkija)

Projekto partneris: Vietos veiklos grupė „Nemunas“

Projekto tikslas: Skatinti VVG „Nemunas“ ir asociacijos „Lokalna Grupa Dzialania – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijų jaunimo iniciatyvas ir partnerystę, keičiantis gerąja patirtimi.

Pagrindinių veiklų aprašymas:

2013 m. liepos mėn. Jurbarko rajono teritorijoje buvo organizuojama 9 dienų darbo ir poilsio stovykla, kurios metu stovykloje dalyvaujantis jaunimas iš VVG „Nemunas“ ir asociacijos „Lokalna Grupa Dzialania – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijų įtraukė miestelių jaunimą ir bendruomenių narius į bendrą veiklą, kartu sutvarkė aplinką, vaikų žaidimų aikšteles, vykdė kultūrinę – sportinę veiklą.

1 diena. Atvykstama į stovyklą, įsikuriama, susipažįstama. Jaunimas suskirstomas į 4 grupes (kiekvienoje grupėje po 8 stovyklos dalyvius iš Lietuvos ir Lenkijos).

2-3 diena. Jaunimas apmokomas veikti komandoje, apmokomas kaip bendrauti su jaunimu ir vietos bendruomenių žmonėmis, nurodoma kokias veiklas turės vykdyti ir kaip pasiekti užsibrėžtus rezultatus.

4-7 diena. Jaunuolių grupės 4 dienas vyksta į pasirinktus Jurbarko rajono kaimus, kuriuose kartu su to kaimo jaunimu ir bendruomenių atstovais pusę dienos dirba: tvarko aplinką, iš nupirktų medžiagų įrengia vaikų žaidimų aikšteles (preliminariai Viešvilės pagrindinės mokyklos, Girdžių pagrindinės mokyklos, Veliuonos vidurinės mokyklos teritorijose ir prie Paskynų bendruomenės centrui priklausančio pastato). Po pietų visi užsiima įvairia sportine – kultūrine veikla (organizuoja ir vykdo sportines varžybas bei žaidimus, rodo kultūrinę programą, pristato savo kultūrą, papročius, bendrauja ir pan.). Vakare grupės, grįžusios į stovyklą, aptaria per dieną nuveiktus darbus, iškilusias problemas ir pasirengia sekančios dienos darbams.

8 diena. Stovyklos dalyviams organizuojamas žygis baidarėmis Mituvos upe, tekančia Jurbarko rajonu.

9 diena. Ruošiamasi išvykimui į namus – stovyklos pabaiga.

Stovykloje dalyvavo 32 jaunuoliai nuo 17 iki 29 metų (16 iš Jurbarko rajono ir 16 iš asociacijos „Lokalna Grupa Dzialania – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijos) ir 8 suaugę vadovai (4 iš Jurbarko rajono ir 4 iš asociacijos „Lokalna Grupa Dzialania – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijos).

2014 metais asociacijos „Lokalna Grupa Dzialania – Tygiel Doliny Bugu teritorijoje buvo organizuojama 7 dienų darbo ir poilsio stovykla, kurios metu stovykloje dalyvaujantis jaunimas iš VVG „Nemunas“ ir asociacijos „Lokalna Grupa Dzialania – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijų įtraukė miestelių jaunimą ir bendruomenių narius į bendrą veiklą, kartu tvarkė aplinką, vaikų žaidimų aikšteles, vykdė kultūrinę – sportinę veiklą.

1 diena. Atvykstama į stovyklą, įsikuriama, susipažįstama. Jaunimas suskirstomas į 4 grupes (kiekvienoje grupėje po 8 stovyklos dalyvius iš Lietuvos ir Lenkijos).

2-5 diena. Jaunuolių grupės 4 dienas vyksta į pasirinktus regiono kaimus, kuriuose kartu su to kaimo jaunimu ir bendruomenių atstovais pusę dienos dirba: tvarko aplinką, iš nupirktų medžiagų įrengia vaikų žaidimų aikšteles. Po pietų visi užsiima įvairia sportine – kultūrine veikla (organizuoja ir vykdo sportines varžybas bei žaidimus, rodo kultūrinę programą, pristato savo kultūrą, papročius, bendrauja ir pan.). Vakare grupės, grįžusios į stovyklą, aptaria per dieną nuveiktus darbus, iškilusias problemas ir pasirengia sekančios dienos darbams.

6 diena. Stovyklos dalyviams organizuojamas žygis baidarėmis Bugo upe.

7 diena. Ruošiamasi išvykimui į namus – stovyklos pabaiga.

Stovykloje dalyvavo 32 jaunuoliai kaip ir stovykloje Jurbarko rajone ir 6 suaugę vadovai (2 iš Jurbarko rajono ir 4 iš asociacijos „Lokalna Grupa Dzialania – Tygiel Doliny Bugu“ teritorijos).

2014 m. spalio 24-26 dienomis buvo įgyvendinta papildoma projekto veikla: VVG „Tygel Doliny Bugu” teritorijoje Lenkijoje vyko tarptautinės jaunųjų lyderių dirbtuvės „Būti lyderiu”. Dalyvavo po 14 jaunuolių iš kiekvienos VVG teritorijos ir VVG atstovai.

Naudos gavėjai:

  1. Stovyklose dalyvavę jaunuoliai, kurie įgavo įgūdžių, kaip organizuoti įvairias veiklas su kaimo jaunimu ir bendruomenių nariais;
  2. Kaimų gyventojai, kurių teritorijose projekto metu buvo sutvarkyta aplinka, įsitraukė į bendrą veiklą.

Projekto rezultatai:

1. Suorganizuotos 2 jaunimo darbo ir poilsio stovyklos Lietuvoje ir Lenkijoje;

2. Stovyklose dalyvavo 32 jaunuoliai (po 16 iš kiekvienos šalies);

3.Sutvarkytos pasirinktose teritorijos 8 gyvenvietėse (po 4 iš kiekvienos šalies).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013-05-01 – 2014-10-31, 18 mėn. Projektas buvo pratęstas iki 2014-12-31

Projektui skirtos Lietuvos kaimo plėtros programos lėšos: 65327,94 Lt.