Partneriai


Vietos veiklos grupė „Nemunas” (Lietuva) – tai Jurbarko rajono kaimiškoje teritorijoje veikianti partnerystės organizacija, jungianti nevalstybinių, bendruomeninių organizacijų, verslo sektoriaus ir valdžios institucijų atstovus, vykdo bendrus veiklos planus, mobilizuoja bei derina vietos plėtros dalyvių interesus, maksimaliai panaudoja vietos išteklius ir užtikrina regiono ilgalaikes kaimo plėtros perspektyvas. Plačiau www.vvgnemunas.lt.

Vietos veiklos grupė „Tygiel Doliny Bugu“ (Lenkija) – tai Lenkijos kaimiškoje teritorijoje veikianti analogiška partnerystės organizacija, kuri jungia 19 gminų. Plačiau www.tygieldolinybugu.pl.

2007 m. lapkričio 16-17 VVG „Tygiel Doliny Bugu“ valdyba kartu su kitų Palenkės vaivadijos VVG atstovais lankėsi Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse – vizito metu buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp abiejų VVG, kurioje numatytas bendradarbiavimas tarp vietos bendruomenių, siekiant gerinti gyvenimo kokybę kaime.

2009 m. balandžio 25-26 VVG „Nemunas” nariai aplankė VVG „Tygiel Doliny Bugu“ regioną, susipažino su VVG veikla ir su kaimo atnaujinimo projektais Palenkės vaivadijoje.

2010 m. gegužės 19-21 Jurbarke įvykusio susitikimo metu, buvo nuspręsta įgyvendinti bendrą tarptautinio bendradarbiavimo projektą, kurio metu būtų surengtos teminės senųjų amatų stovyklos vietos jaunimui. Susitikimo metu buvo susitarta dėl projekto tikslinės grupės, projekto tikslų ir uždavinių.

2010 m. spalio 1-2 Drohiczine buvo pasirašyta ketinimų įgyvendinti tarptautinio bendradarbiavimo projektą sutartis.

2010 m. gruodžio 11 Raudonėje pasirašyta projekto įgyvendinimo bendradarbiavimo sutartis dėl projekto „Jaunimas – galimybė mūsų regionų tradicijų išsaugojimui (MSNZTNR)“.

2011 m. gegužės 26 d. Smalininkuose abi VVG susitiko su tikslu išrinkti stovyklos logotipą – buvo pasirinktas Pavlo Adamovičiaus sukurtas ženklas. Taip pat lenkai dalyvavo šventėje „Panemunių žiedai”, kuri vyksta Raudonėje.