Blog obozu 2012

Atvykimas ir susipažinimas / Przyjazd i zapoznanie się

Vakarėjant lietuvių ir lenku stovyklautojai atvyko į kaimo turizmo sodybą „Ziołowy Zakątek” (Žolelių kampelis) Koryciny kaime (Semetyčės apskrityje). Įsikūrė, pavakarieniavo, pradėjo užmegzti pažintis. Po atviru dangumi vyko stovyklos atidarymas po kurio sekė šokiai.

W słoneczne niedzielne popołudnie około godz. 15.00 do Gospodarstwa Agroturystycznego „Ziołowy Zakątek” w Korycinach przyjechała autokarem 40-osobowa grupa młodzieży z obszaru działania LGD „Nemunas” z Litwy. Następnie do gospodarstwa zaczęli przyjeżdżać uczestnicy z obszaru działania SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. Wszystkich uczestników obozu zakwaterowano w „Ziołowym Zakątku.” Wieczorem odbyło się spotkanie z opiekunami w celu zapoznania się z młodzieżą, obiektem i zapoznania z regulaminem wypoczynku. Po kolacji zorganizowano integracyjną dyskotekę.  Czytaj dalej Blog obozu 2012

Blog obozu 2011

Sekmadienis, vaikų atvykimas / Niedzielne, przyjazd mlodzieźy

Sekmadienį į stovyklą atvyko lietuvos ir lenkijos vaikai, kuriuos pasitiko stovyklos vadovai. Po trumpo susipažinimo buvo pradėta vykdyti operacija „barako šturmas” arba tiesiog apgyvendimas.

W niedzielne 24.07.2011r. przyjechała młodzież z obszaru działania SLGD „Tygiel Doliny Bugu”(Polska) i z obszaru działania LGD „Nemunas” (Litwa).  Czytaj dalej Blog obozu 2011

Obóz 2011-2012

Projekt współpracy pn. „Młodzież – szansą na zachowanie tradycji naszych Regionów” skierowany jest do młodzieży w wieku od 14 do 29 lat z obszaru LGD „Nemunas” oraz SLGD „Tygiel Doliny Bugu”. Planuje się uczestnictwo łącznie 160 osób , po 80 osób od każdego partnera. O wyborze takiej grupy beneficjentów zadecydował fakt, iż jest to najaktywniejsza rzesza osób, która chce rozwijać umiejętności, kształtować swoje postawy, współpracować z innymi rówieśnikami. Młodzież jest tą częścią społeczeństwa, która ma zapotrzebowanie na informację, edukację, zagospodarowanie wolnego czasu. Do wyboru młodzieży na beneficjentów skłoniła nas zauważalna potrzeba wpojenia i przekazania młodemu pokoleniu tradycji związanych z kulturą, obyczajami i historią naszych „małych ojczyzn” doliny Niemna i Bugu. Dzięki realizacji projektu i uczestnictwie naszej młodzieży zostanie zachowana ciągłość historyczna i kulturalna na następne pokolenia.  Czytaj dalej Obóz 2011-2012