Partnerzy


Lokalna Grupa Działania „Nemunas” (Litwa)

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Tygiel Doliny Bugu” (Polska)

Wizyta na Litwie

W dniach 16-17 listopada 2007r. Członkowie Zarządu LGD ”Tygiel Doliny Bugu“ wraz z innymi przedstawicielami LGD woj. podlaskiego gościli w Lokalnej Grupie Działania ”Nemunas“ na Litwie. Zostało podpisane porozumienie o współpracy z LGD ”Nemunas“ i LGD ”Tygiel Doliny Bugu”.

Wizyta w Polsce

W dniach 25-26 kwietnia 2009r. członkowie LGD ”Nemunas“ odwiedzili region LGD ”Tygiel Doliny Bugu”, gościli w miejscowości Mielnik. Zapoznawali się z projektami wspierającymi rozwój obszarów wiejskich w województwie podlaskim. Poznali również bliżej działalność LGD ”Tygiel Doliny Bugu“, wizyta miała na celu min. wymianę doświadczeń oraz rozwój współpracy.

Wizyta na Litwie

19-21 maja 2010r. odbyło się spotkanie przygotowujące projekt współpracy z LGD ”Nemunas“ na Litwie. Podczas spotkania zostały przedstawione pomysły przez SLGD ”Tygiel Doliny Bugu“ oraz LGD ”Nemunas“ na projekt współpracy. W wyniku spotkania ustalono grupę, cele oraz zadania realizowane z ramach projektu współpracy.

Wizyta w Polsce

W dniach 01-03 października 2010r. członkowie LGD „Nemunas“ z Litwy gościli na terenie LGD ”Tygiel Doliny Bugu”. Celem wizyty było podpisanie wstępnego dokumentu potwierdzającego wolę partnerów projektu współpracy do jego realizacji.

Wizyta na Litwie

W dniach 10-11 grudnia 2010r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ”Tygiel Doliny Bugu“ odbyło wizytę w ramach projektu współpracy do LGD ”Nemunas“ na Litwę. Celem spotkania było podpisanie umowy partnerskiej.

Wizyta na Litwie

W dniach 26-28 maja 2011r. przedstawiciele SLGD ”Tygiel Doliny Bugu“ odbyli wizytę w ramach międzynarodowego projektu współpracy z LGD ”Nemunas“ pt. ”Młodzież – szansą na zachowanie tradycji naszych regionów“.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim wybór LOGO projektu współpracy oraz omówienie szczegółów dotyczących działań zaplanowanych w ramach projektu 2011r. Wybrano LOGO wykonane przez Pawła Adamowicza. Dodatkowo uczestniczono w festynie historycznym w Raudonė.