Stovyklos dienoraštis 2011

Sekmadienis, vaikų atvykimas / Niedzielne, przyjazd mlodzieźy

Sekmadienį į stovyklą atvyko lietuvos ir lenkijos vaikai, kuriuos pasitiko stovyklos vadovai. Po trumpo susipažinimo buvo pradėta vykdyti operacija „barako šturmas” arba tiesiog apgyvendimas.

W niedzielne 24.07.2011r. przyjechała młodzież z obszaru działania SLGD „Tygiel Doliny Bugu”(Polska) i z obszaru działania LGD „Nemunas” (Litwa). 

Pirmadienis, amatų diena, lenkų kultūros vakaras / Poniedziałek pierwszy dzień rzemiosła, wieczór Polskiej kultury

Amatų diena. Stovyklos dalyviai susiskirtę grupėmis dirbo kartu su amatininkais. Pirmąjai grupei šią dieną teko susipažinti su kalviais ir jų amatu. Berniukai turėjo galimybę nusikalti vinių ar pasagų, o mergaitės labiausiai buvo susidomėjusios žiedelių gamyba. Antroji grupė audė juostas bei apyrankes. Trečioji – iš beržo tošies gamino apyrankes ir švilpynes. Ketvirtoji – išbandė savo jėgas lipdant ir žiedžiant puodynes. Penktoji – merginos drožinėjo vėjo malūnėlius, o vaikinukai gamino statinaites. Vakare lenkijos jaunimas pristatė savo šalies kultūrą, bei padainavo keletą gražių dainų. Šiame vakare lankėsi Drohičino (Lenkija) burmistras ir Jurbarko meras.

Pierwszy dzień rzemiosła. Uczestnicy obozu podzielili się na pięć grup, w których pracowali przez cały obóz. Pierwsza grupa poznała pracę kowala, chłopcy wykuwali gwoździe i podkowy, natomiast dziewczynom najbardziej podobało się wyrabianie pierścionków. Druga grupa tkała bransoletki i paski. Trzecia grupa wyrabiała z kory brzozy bransoletki i gwizdki. Kolejna grupa próbowała swoich sił przy lepieniu naczyń z gliny (talerzyki, kubki i garnki).

Następna grupa, dziewczyny rzeźbiły wiatraki, natomiast chłopcy wykonywali beczki z drewna lipy. Wieczorem młodzież z Polski przedstawiła wyjątkowość swojego obszaru. W wieczornym spotkaniu uczestniczyli Mer (Burmistrz) Jurbarkas oraz Burmistrz Drohiczyna.

Antradienio diena ir susitikimas su pasieniečiais / We wtorek odbyło się spotkanie ze Strażą Graniczną

Antradienio rytas po pusryčių buvo panašus į pirmadienį. Grupės ėjo pas amatininkus užsiimti amatais. Linksmai bedirbant atėjo laikas pietums po kurių atvyko pasieniečiai su savo parodomąja programa. Visi stovyklautojai galėjo pamatyti koks yra pasieniečių darbas parodomąjame filmuke. Labiausiai dėmesio susilaukė stalas su ginkluote kurią buvo galima ne tik iš arti apžiūrėti, bet ir palaikyti rankose. Greitai visi buvo pakviesti į stadijoną kur kinologai pademonstravo ką sugeba jų šunys. Tuoj po šio pasirodymo visi traukė link Nemuno kur tie patys pasieniečiai keletą pačių drasiausių paplugdė savo kateriu.

Program wtorkowy, po śniadaniu był podobny do poniedziałku. Grupy uczestniczyły w warsztatach rzemieślniczych. Wszyscy dzielnie pracowali, po czym przyszedł czas na obiad. Następnie odbyło się spotkanie· ze Strażą Graniczną, która zaprezentowała pokaz. Uczestnicy obozu mieli możliwości obejrzenia filmu poprzez który poznali pracę Straży. Największą uwagę przyciągnęło uzbrojenie, które można było obejrzeć oraz· potrzymać w rękach. Następnie wszyscy udali się na boisko,żeby obejrzeć pokazy tresowanych psów. Na zakończenie spotkania wszyscy udali się nad rzekę Nemunas, najodważniejsi mieli możliwość pływania kutrem.

Po šių atrakcijų, pavakarieniavus, atėjo laikas „lietuvių vakarui”. Visiems ateinantiems į šokių salę buvo nupiešiama graži Lietuvos trispalvė. Lietuvaičiai pristatydami savo kultūrą choru sudainavo keletą dainų, taip pat smagiai sušoko porą gražių šokių į kuriuos įtraukė ir lenkijos vaikus. Vėliau visi parodė savo talentus ir tai ką sugebėjo.

Po kolacji rozpoczął się wieczór litewski. Wszystkim uczestnikom namalowano trzy kolorową flagę na policzkach. Grupa Litewska przedstawiła swoja kulturę śpiewając chórem kilka utworów, oraz przedstawiła kilka tradycyjnych tańców, do których zaprosili uczestników Polski.
Na zakończenie odbyły się występy utalentowanej młodzieży z Litwy.

Trečiadienio linksmybės / Środowe zabawy

Trečiadienį iki pietų, stovyklos dalyviai toliau tobulino savo darbus kartu su amatininkais. Sočiai pavalgius visi susirinko į šokių salę kur·prasidėjo dienos žaidimai.·Grupės rungtyniavo tarpusavyje ir galėjo išsiaiškinti kurie yra stipresni. Pasibaigus rungtims atėjo laikas·teminiui šukuosenų·vakarui. Visi parodė savo išradingumą ir fantaziją. Geriausieji buvo apdovanoti.

W środę wszyscy uczestniczyli w warsztatach rzemieślniczych, doskonaląc swoje umiejętności. Po południu wszyscy udali się do sali, w której odbyły się zabawy. Grupy rywalizowały między sobą, w ten sposób wyłoniona została najsprytniejsza grupa.

Po zakończeniu gier, rozpoczął się wieczór oryginalnych fryzur, wszyscy uczestnicy obozu pokazali swoja pomysłowość i fantazje. Najlepsi zostali nagrodzeni.

Ketvirtadienis, amatų darbų užbaigimas, naktinis žygis / Czwartek, zakończenie prac, nocna gra

Ketvirtadienio visa diena buvo skirta darbelių užbaigimui. Juos pabaigus vaikai galėjo toliau dirbti su tais amatininkais, su kuriais jiems labiausiai patiko arba galėjo eiti į dar neišmėgintą amatą. Pagrindinis dienos įvykis buvo nulipdytų daiktų ir nužiestų puodynėlių degimas. Visi dirbiniai buvo degti naudojant patį seniausią metodą. Jie buvo deginami lauke, duobėje, sudedant viską į krūvą ir palengva paverčiant ją į laužą. Apie 8-tą valandą vakaro, dirbiniai buvo ištraukti ir paruošti rytojaus parodai. Vėlai naktį stovyklos teritorijoje vyko naktinis-orientacinis žaidimas. Dalyviai turėjo rasti su savo žemėlapiu jiems nurodytas vietas ir ten atlikti įvairias užduotis. Tamsoje jų tykojo „baubai” – pasislėpę vadovai, kurie dalyviams pridėjo nemažą dozę andrenalino.

Ostatni dzień warsztatów był poświęcony na kończenie wszystkich prac – uczestnicy  wzięli udział w dwóch rodzajach warsztatów. Najważniejszym wydarzeniem dnia było wypalenie w ognisku wyrobów z gliny (to najstarszy rodzaj wypalania). Cały etap wypalania odbył się na powietrzu. W wykopanej jamie, zostały złożone kamienia, a na nich wyroby z gliny. Do popołudniowych godzin odbywało się wypalanie. Wieczorem uczestnicy obozu brali udział w wyciąganiu wypalonych wyrobów, które były przygotowane do wystawy. Późnym wieczorem na terytorium obozu odbyła się nocna orientacyjna gra, która polegała na wyszukaniu wskazanych punktów, za pomocą mapy. W napotkanych punktach uczestnicy gry mieli do wykonania różne zadania. Dużo strachu na trasie przygotowali im opiekunowie, przebierając się w „duchy”.

Penktadienis – atsisveikinimo vakaras / Piątek, pożegnalny wieczór

Penktadienį rytą visa stovykla kilo anksti ir ruošėsi išvykai į „Lokės pėdą”. Čia visi vaikai galėjo save išmėginti įvairiose kliūtyse ir linksmai praleisti laiką. Gryžus iš parko, stovyklos dalyviai turėjo šiek tiek laisvo laiko iki „Atsisveikinimo vakaro”. Šiame vakare buvo pasakyti gražūs palinkėjimai tiek lietuviams, tiek lenkams ir išdalinta keletas dovanų. Šį vakarą buvo surengta paroda stovyklos dalyvių padarytiems darbeliams. Tai buvo paskutinis lietuvių ir lenkų vakaras kartu.

Dzień  rozpoczął się bardzo wcześnie. Wszyscy uczestnicy udali  się do parku przygód. Podczas kilku godzin, mogli w ten sposób wypróbować swoje siły na różnych torach przeszkód. Po powrocie odbyła się wystawa prac z warsztatów i pożegnalny wieczór. Tym samym to był ostatni wspólny wieczór.

Šeštadienis. Išvykimas / Sobota. Wyjazd

Šeštadienį lietuviai su ašaromis išlydėjo lenkus namų link. Gryžtantiems namo lenkams dar buvo surengta ekskursija palei Nemuną. Jie pamatė pilis, piliakalnius, aplankė muziejų Veliuonoje, taip pat pabuvojo šio miestelio šventėje.

W godzinach południowych, grupa Litewska pożegnała w smutnym nastroju, ze łzami w oczach uczestników obozu z Polski. Polacy wracając do domu mieli krotką wycieczkę wzdłuż Nemunas – zobaczyli zamki, góry zamkowe, odwiedzili muzeum w Veliuona a także święto w miasteczku.